سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید اسکندری – بخش تحقیقات و فن اوری شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران (FMP)
سیدآرش علوی – بخش تحقیقات و فن اوری شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران (FMP)

چکیده:

به دلیل خواص مورد انتظار از جمله خواص سایشی و چقرمگی بالا، سنبه و ماتریس پرس پودر UO2 مربوط به مجتمع سوخت IR-40 در کارخانه سوخت اتمی (FMP) از فولاد آلیاژ گروه D که به فولاد SPK معروف است، ساخته شد برای پرس پودر UO2 ، سنبه و ماتریس مربوط باید فشاری در حدود ۲-۶ Ton/cm2 را تحمل کند. از آنجا که به دلیل شرایط و حساسیت جاری این ابزار ، انجام عملیات حرارتی به منظور رسیدن به خواص بهینه در این آلیاژ بسیار حائز اهمیت است، لذا تحقیقی در مورد این آلیاژ و انجام سیکلهای عملیات حرارتی و تاثیر آن بر روی خواص سایشی و مکانیکی این آلیاژ انجام شد. در این پژوهش ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی فولاد آلیاژی (SPK)D3 و عملیات حرارتی آن تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت مشخص شد که انجامعملیات حرارتی این آلیاژ به دلیل تشکیل کاربیدهای سخت یوتکتیک غیر پیوسته M7C3 و رسوب کاربیدهای ثانویه در فازمار تنزیت باعث بعبود خواص مکانیکی و سایشی سنبه و ماتریس پرس پودر UO2 مجتمع سوخت IR-40شد.