سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مهدی عباسی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران
علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران
ناصر احسانی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر افزودن عناصر آلیاژی بر روی خواص مکانیکی یک فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده با استحکام بسیار بالامورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب فولادپایه با ترکیب ۱۲Cr 9 Ni4Mo-2Cu فولاددیگر با ا فزودن جداگانه عناصر وانادیوم، تنگستن، نیوبیوم، کبالت و بر به فولاد پایه، آلیاژ سازی و ریخته گری شد. پس از انجام عملیات نورد گرم و انیل، با اعمال ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد نورد سرد و علمیات حرارتی پیرسازی ، آلیاژها مورد ارزیابی وزیر ساختار و خواص مکانیکی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که افزودن هر یک از عناصر آلیاژی سبب افزایش سختی و استحکام فولادها در کلیه شرایط آنیل، نورد سرد شده وپیرسازی شده می گردد. در این میان تاثیر عنصر نیوبیوم از دیگر عناصر بیشتربوده، بطوریکه این عنصر سبب ترک خردگی قطعه در حین نورد گردید. در حالیکه افزودن وانادیم، بدون مشکل ترک خوردگی سبب بهبود قابل ملاحظه ای در خواص مکانیکی نسبت به فولاد پایه شد. برای کلیه فولادها، با افزایش میزا نورد سرد و انجام عملیات پیرسازی، سختی و استحکام افزایش و داکتیلیته کاهش اندکی را نشان میدهد.