سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه میر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیکامپیوتر
قمرناز تدین تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

الگوریتم های هوشمند همواره به عنوان یک روش جستجوی عمومی دربسیاری از مسایل بهینه سازی بکاررفته اند یکی از این مسائل بهینه سازی مساله خوشه بندی می باشد خوشه بندی پردازشی است که یک مجموعه از داده های ورودی را دریافت و آنها را به چندین زیرگروه تقسیم می کند الگوریتم های خوشه بندی که از معیار فازی استفاده می کنند مانند FCM مزیت آشکاری نسبت به نمونه های قطعی دارند با وجود مزیت FCM درتعیین دسته ها نسبت به روش قطعی مشابه بایدتعداد و مراکز خوشه ها درابتدا بصورت دلخواه مشخص شوند و احتمال گیرکردن آن درقله های محلی بسیار بالا است لذا الگوریتم جدیدی ارایه می دهیم که با استفاده از منطق فازی و الگوریتم PSO از گیرافتادن در قله های محلی رهایی یابد و بصورت خودکار جواب بهینه سراسری یا همان مکان بهینه مراکز خوشه ها را پیدا کند نتایج تماما نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارند.