سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسین حاج احمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
محمد مهدی همایون پور – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
سید محمد احدی – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی-گفتاری

چکیده:

خوشه بندی -C میانگینه فازی نسبت به خوشه بندی C – میانگینه سخت، از دقت بالاتری برخوردار است. متأسفانه هر دوی این روشها برای خوشه بندی مجموعه دادگان دارای نویز و داده دور افتاده از خطای بالایی برخوردار هستند. یکی از مشهورترین روش های مقابله با این مشکل و مقاوم سازی خوشه بندی C – میانگینه فازی، روش خوشه بندی C – میانگینه فازی-امکانی است. در روش خوشه بندی C – میانگینه فازی-امکانی علاوه بر استفاده از مقادیر عضویت در بروز رسانی مراکز از مقادیری تحت نام خصوصیت استفاده می شود که میزان نویزی بودن یک داده را مشخص میکنند. روش خوشه بندی C- میانگینه فازی-امکانی برای استفاده در مجموعه دادگان بزرگ به دلیل کوچک شدن مقادیر خصوصیت، از دقت و مقاومت بالایی برخوردار نیست. در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که قادر است بر این مشکل غلبه کند و با حذف وابستگی مقایر خصوصیت به تعداد داده های متعلق به هر خوشه باعث افزایش مقاومت روش خوشه بندی C – میانگینه فازی-امکانی در مجموعه دادگان بزرگ و نویزی شود. نتایج آزمایش های انجام شده نیز گویای همین مسئله هستند.