سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا امامی – گروه مدیریت ، دانشگاه اصفهان
بهرام ایزدی – گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با یک رویکرد سه جانبه سعی در تدوین چهار چوبی برای تفکر استراتژیک داریم. در سطوح فردو گروه که دامنه خرد هستند و سطح سازمان که دامنه کلان می باشد، به بررسی عواملی از هر یک از سطوح که بر بهبود تفکر استراتژیک اثر دارند، می پردازیم. در سطح فردی سیستم های بازنمایی ذهنی، در سطح گروه اثر تعارض و ناهماهنگی و در سطح سازمانی ، ساختار و فرهنگ و سیستم پرداخت و جبران خدمات مورد بحث قرار می گیرد. لذا با مد نظر قرار دادن عوامل فردی مدیریت پویایی های گروه و بافت مناسب در سازمان بستری برای بهبود در تفکر استراتژیک ترتیب داده می شود. به ترتیب به بررسی هر یک از عوامل بالا خواهیم پرداخت.