سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا پسندشانجانی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده برق
رضا ثامنی –
محمدباقر شمس الهی –

چکیده:

دسته بندی موفق سیگنالهای غیرایستان نیازمند انتخاب روش مناسب برای دسته بندی و استخراج ویژگی سیگنالها می باشد . در این مقاله به تشریح یک روش تحت عنوان دسته بندی با استفاده از ضریب تفکیک فیشر می پردازیم که در آن تبدیلهای زمان – فرکانس برای استخراج ویژگی سیگنال ها به کار گرفته می شوند و سپس یک روش جدید را که به هر یک از محلهای کرنل متناظر با ضریب فیشر بیشینه یک ضریب وزنی دیگر نسبت می دهد را معرفی کرده و با بکارگیری آن نتایج بدست آمده از دسته بندی را بهبود می بخشیم .