سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی رضایی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

امروزه از کویل های رکوفسکی بعنوان یکی از بهترین تجهیزات اندازه گیری جریان در صنعت استفاده می شود . این کویل ها بر اساس قانون سادة القای الکترومغناطیسی فارادی عمل کرده و می توان از آنها در گستره های مختلف فرکانسی و دامنه ای استفاده نمود . دلایل عمدة برتری این کویل نسبت به سایر ادوات اندازه گیری جریان، کمی حجم و وزن و نداشتن هستة آهنی است، بنابراین دارای اثر اشباع مغناطیسی نمی باشد . با اینکه این کویل ها دارای ساختمان و عملکرد ساده ای هستند، بعلت داشتن عناصری با مقادیر کوچک و همچنین نداشتن هستة آهنی ، دقت عملکرد آنها تحت تأثیر تغییر فرکانس عملکردی قرار گرفته و پاسخ آنها در گستره های مختلف فرکانسی تغییر خواهد نمود . در این مقاله، با توجه به مشخصات فرکانسی کویل رکوفسکی و مدار انتگرالگیر آن، ابتدا پاسخ فرکانسی کل سیستم مورد بررسی قرار گرفته و سپس شرایطی که موجب بهبود دقت کویل می شود، ارائه خواهد شد . با توجه به اینکه ایجاد این شرایط با تغییر عناصر مدار انتگرالگیر، بهتر و ساده تر از سایر روش های ممکن صورت می پذیرد، در این مقاله تحلیل و شبیه سازی ها بر اساس این روش انجام شده است . نتایج شبیه سازی ها، بهبود دقت اندازه گیری کویل رکوفسکی را در اثر تغییرات عناصر مدار انتگرالگیر آن در فرکانس های مختلف، نشان می دهد .