سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود شهریاری – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس و مدرس گروه مکانیک دانشگاه علم و صن
رامین نریمانی – استادیارگروه مکانیک دانشگاه علم و صنعت واحد اراک دانشگاه علم وصنعت ا
سعید امینی – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عدم دقت در موقعیت دهی قطعه کار منجر به خطاهایی در مکان وجهت ماشینکاری خواهد شد . قابلیت موقعیت دهی دقیق قطعه کار در فیکسچر ماشینکاری به شدت تحت تاثیر جابجایی جسم صلب قطعه کار « به سبب تغییر شکل الاستیک در محل تماس فیکسچر وقطعه کار است . این مقاله مدلی را برای بهبود دقت موقعیت دهی در مقیدسازی قطعه کار بیان می کند . یک مدل گسسته تماس الاستیک برای نمایش دادن در هر تماس بین قطعه کار وفیکسچر استفاده شده است . کاهش خطا در موقعیت دهی قطعه کار به سبب جابجایی جسم صلب از طریق قرار گیری بهینه موقعیت دهنده ها و گیره ها در اطراف قطعه کار دست یافتنی خواهد بود . همچنین مدل بهینه سازی در طرح بندی برای بهبود تغییر شکل کلی قطعه کار و مشخصات نیروهای عکس العمل نمایش داده شده است .