سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی توانا – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و گروه
آذر علی آبادی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
یاسمن اخوان – دانشکده مواد، مرکز علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ساختار الکترونی ترکیب Y3Ba5Cu8O18 با دمای گذار بالای ۱۰۰ کلوین که اخیراً ساخته ایم، به روش تابعی چگالی در تقریب شیب تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. چگالی حالت های الکترونی و ساختار باند مورد محاسبه قرار گرفته اند. در نمودار چگالی حالت ها، یک تکینگی ون-هوو درست در سطح انرژی فرمی قابل مشاهده است که امکان بهنجارش دمای گذار را بر اثر سازوکار تکینگی ون-هوو مطرح می سازد. در نمودارهای ساختار باند الکترونی، تعداد ۸ باند تراز فرمی را قطع می کنند که مربوط به صفحات اکسید مسی و زنجیره ها می باشند. بررسی نوارها و بارهای جزیی، نشان از آلاییدگی بیشتر صفحات از حفره ها نسبت به حالت بهینه دارد.