سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه‌شاهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسام ابراهیم زاده پوستچی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

توجه به افزایش بهای انرژی و محدودیت منابع تولید آن، لزوم پرداختن به صرفه‌جویی انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن در صنایع عمده انرژی‌بر را، نمایان می‌سازد. دست یافتن به این مهم، عموماً بوسیله ایجاد سیستمهای بازیابی حرارت کارا تحقق یافته که استفاده از تکنولوژی پینچ، اصولی‌ترین روش برای طراحی شبکه‌های بازیابی حرارت می‌باشد. هنگام اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی با بهره‌گیری از تکنولوژی پینچ، ابتدا هدف‎گذاری انجام شده و سپس، شبکه جدید طراحی می‌شود. هدف از اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی، افزایش بازده سطح شبکه موجود و کاهش مصرف انرژی گرمایشی می‌باشد. در پژوهش حاضر، به منظور کاهش مصرف بخار به عنوان انرژی گرمایشی و در سه حالت مختلف، شبکه مبدلهای حرارتی و نحوه تولید و مصرف بخار در واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حالت اول، بدون تغییر دبی و سطح بخارهای تولیدی، تنها با استفاده از تغییر ساختار شبکه موجود و بازیابی حرارت از گازهای خروجی از دودکش، بازده سطح شبکه مبدلهای حرارتی بهبود داده شده است. در حالت دوم، با استفاده از هدف‎گذاری سه بعدی و با توجه به محدودیتهای سقف سرمایه‌گذاری و دوره برگشت سرمایه، بهترین حالت تولید بخارهای فشار پایین و فشار متوسط حاصل شده است. در حالت سوم نیز، مسأله تولید انرژی الکتریکی از بخار فشار بالا بجای تولید بخارفشار پایین و یا بخار فشار متوسط، بررسی گردیده است.