سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا قاضی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی بزرگ و همچنین بهبود پرفایل ولتاژ شبکه متصل به آن در خلال پریود راه اندازی، نوع جدید جبران کننده راکتیو استاتیک قابل کنترل با تایریستور (SVC) پیشنهاد می گردد .
نقش جبران کننده پیشنهادی و همچنین جبران کننده خازن ثابت مطالعه گردیده است نتایج حاصل امتیاز جبران کننده (dip) استاتیکی را بر خازن ثابت نشان می دهد . این مطالعه نشان می دهد که جبران کننده استاتیکی قادر است فر رفتگی ولتاژ در خلال پریود راه اندازی را جبران نموده و اضافه ولتاژ را محدود نماید و همچنین جریان یورشی اولیه را به حداقل برساند و پریود راه اندازی را کاهش دهد . این نوع راه انداز علاوه بر امتیازات فوق در مقایسه با راه اندازی نوع اتوترانسفورماتور که از نظر مقدار نامی محدودیت دارد و نمی توان برای موتورهای بزرگ بکار گرفت، برای راهاندازی نرم موتورهای بزرگ قابل اعمال است .