سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا باغبانان – دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش رفتارتریبولوژیکی پوشش فلز پاشی فولادی روی زمینه فولاد ابزار کربنی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است بدین منظور نمونه های فولادی مناسب برای ازمایشهای سایش و متالوگرافی تهیه گردید و تحت عملیات متداول پاشش شعله ای فولادی METCO:sprasteel60 قرارگرفت برای اتصال بهتر پوشش به زمینه پس ازاماده سازی سطح ازالیاژ نیکل – الومینیوم بعنوان پوشش پیوندی استفاده شد به منظور ارزیابی کیفیت سطح و ساختارمیکروسکوپی پوشش ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی sem میکروسکوپ نوری میکروانالیز EDAX و میکروسختی سنج استفاده گردید جهت بررسی رفتارسایشی و اصطکاکی پوشش ازمایشهای سایش بااستفاده ازیک دستگاه سایش چرخشی لغزشی روی نمونه صورت گرفت و با بررسی یافته های ازمایش سایش مکانیزم غالب سایش تشخیص داده شد یافته های ازمایشی بیانگر بهبود قابل توجهی درمقاومت سایشی فولادی T5 پس ازاعمال پوشش فلز پاشی فولاد S60 می باشد همچنین ضریب اصطکاک نمونه های پوشش داده شده درمقایسه با نمونه های بدون پوشش کاهش یافته است این بدلیل سختی بالا و اتصال خوب ذرات فلز پاشی به یکدیگر و پیوند مناسب پوشش به زمینه می باشد