سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمود صعودی – کارشناس مسئول معاهدات ایمنی اداره کل سازمانهای تخصصی بین المللی ساز

چکیده:

سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ارتقاء فرهنگ ایمنی در صنعت کشتیرانی را از اولویت های کلیدی خود می داند و در نتیجه ارتقاء رفتار ایمنی از جنبه های حساس مدیریت و عملیات صنعت
کشتیرانی محسوب می گردد، و این رفتار است که واقعیت خروجی مورد نظر سیستم ها و روش ها را تشکیل می دهد، و از طرف دیگر اینکه نسخۀ خاصی برای بهبود فرهنگ ایمنی تجویز نشده است