سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان رشیدیان – مربی ، عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محمد رضا شیدایی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده:

خرابی پیشرونده انتشار زنجیروار خرابی بدنبال خرابی موضعی بخش کوچکی از سازه می باشد.خطر وقوع خرابی پیشرونده در شبکه های دولایه فضاکار به دلایلی مانندکمانش اعضای فشاری، اتصالات نامناسب بین اعضا و وقوع بارهای غیر عادی زیاد است.استفاده از ابزار محدود کننده نیرو(force limiting device) برای جلوگیری از کمانش عضو فشاری روش بسیار موثری برای
مقاوم سازی شبکه های دولایه فضاکاردر برابر خطر خرابی پیشرونده می باشد . در این تحقیق روش فوق در مورد مدل های شبکه های دولایه فضاکار با شرایط مختلف تکیه گاهی ، ناکاملی هندسی ، ارتفاع و شکل هندسی بکار رفته است و موثر بودن این روش در افزایش شکل پذیری و مقاومت شبکه های دولایه فضاکار نشان داده شده و پارامترهای بهینه طراحی در محدوده نمونه های تحت بررسی معرفی شده اند.