سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن حیدربیگی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد تحویلیان – کارشناس ارشد

چکیده:

در این پژوهش تأثیر فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گازGTAW) بر ساختار و رفتار خوردگی منطقه جوش آلیاژ Ti6Al4V مورد بررسی قرارگرفت و با استفاده از عملیات حرارتی بعد از فرآیند جوشکاری، رفتار خوردگی منطقه جوش بهبود داده شد. بدین منظور ورقهای نازک آلیاژ Ti6Al4V بضخامت ۱/۳mm در حرارت ورودی J/mm350 تحت فرآیند GTAW عملیات حرارتی قرار گرفت. نتایج آزمونهای خوردگی نشان دادکه فرآیند جوشکاری تأثیر بسیار نامطلوبی بر رفتار خوردگی دارد.همچنین، درصورتیکه پس از فرآیند جوشکاری، عملیات آنیل انحلالی و پیرسازی انجام شود، منطقهجوش رفتار خوردگی نزدیکی با فلز پایه ارائه میکند و هیچگونه خوردگی ترجیحی میان مناطق جوش و فلز پایه مشاهده نمیشود. این امر به تشکیل رسوبات فاز β از مارتنزیت و فازα ازβ شبه پایدار حاضر در منطقه جوش و همچنین درشت شدن صفحات α در حین عملیات حرارتی نسبت داده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که تنشگیری پس از فرآیند جوشکاری باعث بهبود اندک رفتار خوردگی میگردد.