سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بیات مختاری – دانشجوی دکترای مهندسی برق – قدرت دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و
محسن پارسا مقدم – استاد گروه قدرت دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

از آنجایی که ماهیت سیستم قدرت غیرخطی است به نظر می رسد که استفاده از روش های کنترل غیرخطی در عملکرد این سیستمها بتواند توانمندی بهتری از خود نشان دهند . در این مقاله هدف آن است که بر مب نای تئوری کنترل غیرخطی ساختار متغیر و به کمک شیفت دهنده های استاتیکی فاز رفتار دینامیکی سیستم های قدرت به گونه ای بررسی شود که بتوان عوامل غیرخطی متناظر با شرایط کاری شبکه را در آن دخالت داد . نتایج شبیه سازی نشان دهندة کارآیی بسیار خوب این روش می باشد .