سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه حاجیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران
عبدا… حسینی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود متولی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، آزمایشگاه مواد و تحقیقات سوئیس (EMPA

چکیده:

ستونهایی که برطبق ضوابط لرزه ای طراحی نشده اند ممکن است دارای آرماتورهای ساده بوده و تنگهای کافی برای دورگیری کافی ستون اجرا نشده باشد از روشهای مطرح مقاوم سازی ستونهای بتنی می توان به اجرای قسمت جدید بتنی روی بتن قدیمی اشاره کرد. در این مطالعه وضعیت اتصالات را در سطح تماس با بتن قدیمی و چگونگی رفتار این ستون ها در اثر بارهای جانبی مورد بررسی قرار گرفته است مقایسه روش ذکر شده با روش دیگر مقاوم سازی یعنی استفاده از FRP و مزیت و معایب هرکدام از روشهای مورد بحث قرار گرفته است مدلسازی نمونه های ذکر شده در نرم افزار اجزا محدود ABAQUS انجام شده است.