سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر خیرالدین – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
مهدی دربانیان – کارشناس ارشد سازه مدرس دانشگاه

چکیده:

اختلاف مود تغییر شکل قاب و دیواربرشی در ساختم انهای بلند با سیستم قاب – دیواربرشی باعث ایجاد برش منفی در طبقات بالای سازه می شود . تحقیقات زیادی جهت حذف برش منفی با روش قطع نمودن دیواربرشی در طبقات بالای سازه و بر مبنای حداقل قرار دادن تغییر مکان جانبی سازه انجام شده است . در این مقاله، روشهای کاهش برش منفی در طبقات بالای سازه و اثرات آن بر رفتار سازه مورد مطالعه قرار می گیرد . ابتدا با یک روش پیشنهادی جهت قطع دیواربرشی اثرات این روش در کاهش برش منفی، همچنین اثرات آن بر رفتار سازه بررسی شده و سپس با توجّه به سختی زیاد دیواربرشی، طرح کاهش سختی دیواربرشی د ر طبقات بالای سازه بررسی می شود . این کار با جایگزینی باد بند فلزی بجای دیوار برشی در طبقاتی که دیوار حذف شده، انجام می گیرد . حسن دیگر طرح اخیر برای وقتی است که به تعداد طبقات یک ساختمان بتن آرمه موجود افزوده شود . در اینصورت می توان در طبقات اضافه شده، تنها۳۰ طبقه و در ۴ مرحله، ، ۲۰ ، از بادبند فلزی بعنوان عناصر مقاوم جانبی استفاده نمود . بر این اساس با انتخاب سه ساختمان ۱۰موارد فوق و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی نتایج نشان می دهد، در صورت قطع دیواربرشی با استفاده از روش پیشنهادی، با توجّ ه به اینکه دیوار تا حدّ زیادی باربری خود را از دست می دهد، لذا انتقال ناگهانی بار جانبی از دیوار به قاب ایجاد نشده و در نتیجه تغییرات ناگهانی نیروهای داخلی در اعضای قاب ایجاد نمی شود . همچنین در صورت استفاده از بادبند ضربدری در طبقاتی که دیواربرشی حذف شده، بعلّت کمتر بودن سختی بادبند نسبت به دیواربرشی، برش کمتری توسط بادبند جذب شده و در نتیجه از برش منفی ایجاد شده در طبقات بالا کاسته می شود