سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بابائی ترکمانی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن رستگار – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تکنیکهای پایدارسازی ژنراتور بادی متصل به شبکه به لحاظ سرعت پاسخ و در عین حال سادگی آن حائز اهمیت است و باید در الگوریتمها و ساختارهای کنترل مد نظر قرار گیرد. در این مقاله ضمن استفاده از قابلیت کنترل توان راکتیو و بطبع آن کنترل ولتاژ ادوات FACTS و بالاخص STATCOM و بهره گیری از تکنیک کنترل جداگانه مولفه های d-q و به مدد کنترل کننده ی منطق فازی FLC، سرعت پایدار سازی سیستم ژنراتور بادی متصل به شبکه بهبود داده شدهاز فراجهش اضافی درپاسخ جلوگیری شده است. همچنین از قابلیت STATCOM برای تامین بخشی از توان راکتیو دائم لازم برای ولتاژ سازی ژنراتور القائی استفاده شده است که خود منجر به کاهش ظرفیت خازن ثابت موازی ترمینال ژنراتور و هزینه میشود.