سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار اعتمادی تاج بخش – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخشمهندسی برق، هسته پژوهشی پردازشتصویر
حسین نظام آبادی پور –

چکیده:

به منظور دست یافتن سریع به بهترین پاسخ، نسخههای مختلفی از الگوریتم مورچهها ارائه شده است. از آن جمله می توان بهروش حذف مقادیر مشترک ردپا اشاره نمود. اگر چه این روش از همگرایی بالایی برخوردار است ولی احتمال رکود آن نسبت به الگوریتم مورچه متداول بیشتر است. دراین مقاله ضمن تصحیح روش حذف مقادیر مشترک ردپا، روش جدیدی برای گذاشتن ردپا توسط مورچه ها در مسیر حرکت ارائه شده است که علاوه بر افزایش سرعت همگرایی الگوریتم، از رکود الگوریتم و گیر کردن آن در بهینههای محلی جلوگیری شده است. روش پیشنهاد شده با روش متداول سیستم مورچه و روش حذف مقادیر مشترک ردپا مقایسه شده است. نتایج آزمایش از برتری روش ارائه شده حکایت میکند.