سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله دیانت – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
شهره کسایی – دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش رگرسیون از روش های عمده تشخیص تغییر در تصاویر سنجش از دور می باشد. یکی از مراحل مهم این روش، انتخاب آستانه مناسب جهت تصمیم گیری در مورد وقوع یا عدم وقوع تغییر در یک نقطه است. از جمله روش های مشهور انتخاب آستانه تصاویر، روش بدنه محدب هیستوگرام می باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که این روش برای انتخاب آستانه رگرسیون قابل استفاده نیست. سپس روشی برای بهبود کارایی آن ارائه خواهدشد به گونه ای که بدنه محدب را قابل استفاده در رگرسیون نماید. این روش به صورت تکراری عمل می کند و سعی می کند تا در هر
مرحله با تقریب هیستوگرام با توابع گاوسی مناسب، نقطه اوج های لازم را برای روش بدنه محدب فراهم نماید. در ادامه نشان داده خواهد شد که روش پیشنهادی کارایی مطلوب در محاسبه آستانه
دارد. نقطه قوت دیگر روش پیشنهادی همگرایی آن است به گونهای که با هر مقدار اولیه در نهایت به سوی جواب مناسب برای آستانه، همگرا خواهد شد.