سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید آیت – دانشجوی دکترای کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف
روح الله دیانت – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدتقی منظوری – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مباحث مهم در پردازش سیگنال، حذف سیگنالهای ناخواسته یانویز از سیگنال اصلی است. سیگنال گفتار نیز از این امر مستثنی نیست. حتی در مورد آن باید دقت زیادتری مبذوب داشت. چون در اینجا همانطور که توضیح داده می شود ممکن است پارامترهایی مثل MSE میان سیگنال دلخواه و سیگنال بهسازی شده کوچک باشد لکن گفتار بهسازی شده از نظر شنیداری چندان جالب توجه نباشد و حتی کیفیت پایینتری از گفتارنویزی متناظر داشته باشد. دراین مقاله روش waveshrink برای حذف نویز ازگفتار معرفی می شود. این روش از تبدیل موجک برای حذف نویز استفاده میکند. دو پارامتر اساسی این روش نوع تابع حذفو مقدارآستانه استفاده شده می باشد. در این مقاله یک تابع حذف جدید معرفی میشود که کارکرد بهتری از توابع حذف استفاده شده قبلی دارد. در ادامه با بهبود پارامترهایی مورد استفاده در آن یک سیستم بهسازی گفتار طراحی می کنیم که هم معیارهای کمی برتری دارد و هم کیفیت شنیداری خوبی عرضه می کند. در انتها هم نتایج شبیه سازی ها آورده میشود که نشان میدهد با بهبودهای که در روش waveshrink انجام داده ایم، عملکرد این روش بهتر شده است.