سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی
سعید سجادی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی

چکیده:

خطاهای امپدانس بالا، حوادث غیر طبیعی هستند که در فیدرهای توزیع رخ می دهند و با وسایل حفاظتی معمول بسهولت قابل تشخیص و رفع نمی باشند . در این مقاله روش جدیدی که بر کاربرد شبکه های عصبی استوار است، جهت بهبود روش تشخیص خطا ارائه گردیده است . شبکه های عصبی ابزاری مناسب برای حل مسایل پیچیده مربوط به پردازش سیگنال و تشخیص الگوها می باشند . در این روش پیشنهادی از ویژگی تغییرات مولفه های توالی در هنگام وقوع خطا سود جسته و با بهره گیری از یک سیستم هوشمند ( شبکه های عصبی ) به تشخیص دقیق و بموقع خطا اقدام گردیده است . قابلیت این روش در تشخیص خطاهای امپدانس بالا اعمال شده بر روی شبکه توزیع، به صورت شبیه سازی نشان داده شده است . نتایج حاصل در مقایسه با سایر روشها از دقت مطلوبی برخوردار است .