سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم جعفری نوکندی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مجید صنایع پسند – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، روشی ترکیبی برای بهبود حفاظت واحد (Unit Protection) خط جبران شده با خازن سری ارائه گردیده استروش پیشنهادی علاوه بر داشتن مزایای سایر روش های حفاظت واحدمبتنی بر رله های دیستانس، برخی از مشکلات آنها را که در نتیجه ی معیوب بودن کانال ارتباطی و یا خارج بودن خازن ایجاد می شود نیز برطرف می سازد . ضمن آنکه تنظیم درنظر گرفته شده برای زون ها در این روش عملکرد بهتری نسبت به تنظیم متداول ( بر اساس امپدانس کاهش یافته خط ) دارد . روش پیشنهادی در یک سیستم نمونه شبیه سازی شده است .
نتایج ش بیه سازی نشان دهنده برتری روش فوق بر سایر روش های متداول حفاظت واحد می باشد .