سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کیومرث مظاهری – استادیار بخش مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی – بخش مهن
حمیدرضا انبارلویی – کارشناس هوافضا دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی – بخش مهندسی مک
سیروس سرمستی – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی – بخش مهند

چکیده:

مرحله انتقال اطلاعات از اجزای بسیار مهم روشهای لاگرانژی اولری دلخواه می باشد. وظیفه این مرحله انتقال اطلاعات جریان از شبکه لاگرانژی به شبکه بهبود یافته است. این انتقال در حقیقت نوعی درونیابی اطلاعات بین دو شبکه لاگرانژی و جدید می باشد و روشهای گوناگونی برای انجام آن وجود دارد. در تحقیق حاضر دو روش دونورسل و روش ارائه شده توسط مارگولین با یکدیگر مقایسه شده اند. دقت روش دونورسل مرتبه اول وروش مارگولیناز مرتبه دو می باشد.با توجه به نتایج عددی بدست امده مشاهده شددقت مرتبه اول روش دونورسل سبب ایجاد خطای نفوذی بزرگی در نتایج حاصل از این روش می شود. این خطا خصوصا در صورت وجود شاک در میدان سبب هموار شدن شاک می گردد. همچنین هر دو روش با اعمال محدودیتهای بر روی حرکت شبکه پایستار می گردند. روش دونورسل یک روش با حفظ یکنوایی می باشد در حالیکه روش مارگولین یکنوایی را حفظ نمی نماید.