سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمندطرزجان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حمید ابریشمی مقدم –
محمد شهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدیدی برای نمای هگذاری و بازیابی تصاویر برپایه روش همبست هنگار موجک ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم همبست هنگار موجک روش نمای هگذاری، سطوح چند یسازی و معیارشباهت بهبود یافته است. سرعت الگوریتم پیشنهادی با ساده سازی روش نمایه گذاری، تا چهار برابر افزایش یافته است. همچنین مقادیر آستانه چندی سازی بر اساس معیار ایجاد یکنواختی بین سطوح چند یسازی بهبود یافت هاند. بعلاوه، در این مقاله معیار شباهت جدیدی معرفی شده و ضرایب آن با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی بهبود یافته است. شبیه سازی ها که بر روی یک پایگاه داده شامل ۱۰۰۰ تصویر انجام شده، بیانگر آن است که دقت متوسط الگوریتمپیشنهادی در مقایسه با روش همبست هنگار موجک ۲/۵%بهبود داشته است.