سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
حمید نادگران – گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز
ماریو آجو – گروه نانواپتیک، دانشگاه ETH زوریخ، سوئیس

چکیده:

به منظور افزایش کارایی روشFDTD در حوزه نانواپتیک و نانوفوتونیک روشهایی ارائه میکنیم که مدلسازی گروه وسیعی از مسائل مطرح در این حوزه را بر روی کامپیوترهای معمولی امکان پذیر میسازد . کارایی این روشها را بر روی چند مسئله نمونه شامل پراکندگی نور توسط نانوذرات، موجبر خمیدة بلور فوتونیک، پلاسمون سطحی و نانوآنتن نشان میدهیم . مقایسه نتایج حاصل از شبیه –
سازی و جوابهای تحلیلی نشاندهنده دقت و کارایی روشهای ارائه شده میباشد .