سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نظام الدین فقیه – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

مشتری، رقابت، تغییر و فناوری از جمله چااش هایی هستند که سازما نهای کسب و کار امروزی با آن مواجه می باشند. سازمان ها جهت پاسخگویی به نیازمندی های ذینفعان و ارزش آفرینی برای آنان، نیازمندبازاندیشی فرایندهای کسب و کار در سراسر زنجیره تامین م یباشند. شش سیگما رویکردی فرایند محور و مبتنی بر رو شها و داده های آماری ست که منجر به بهبود در معیارهای مهم عملکردی از قبیل کیفیت،هزینه و زمان م یگردد. شش سیگما تنها به بهبود فرایندهای داخلی سازمان پرداخته و مقوله فرایندهای بین سازمانی را در بر نمی گیرد. در این مقاله با تحلیل نقاط ضعف شش سیگما در بهبود فرایندهای زنجیره تامین، به ارایه رویکردی گام به گام جهت پیاده سازی شش سیگما در زنجیره تامین می پردازیم.