سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی شاه حسینی – کارشناس ارشد سیستمهای شرکت ملی نفت ایران ، دانشجوی دکتری مدیریت دانشگ
احمد جعفرنژاد – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت زنجیره عرضه یکی از مباحث جدید در نظام های مدیریت نوین است که توسط بسیاری از صاحبنظران حتی با نظام های لجستیک و پشتیبانی در مجتمع های بزرگ صنعتی و تولیدی مترادف تلقی می شود . لیکن با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان ، تولید براساس در خواست ها و نیازهای مشتریان و مسائل رقابتی در بازار از یک سو و سودآوری برای تولیدکنندگان اصلی همانند شرکت های بزرگ خودروسازی ، فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیدهای دارند از سوی دیگر و همچنین تاثیر و گسترش نفوذ تکنولوژیهای اطلاعاتی( IT ) و ارتباطی و نوعهمبستگی هایی که بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ را در بر می گیرد ، این بحث به بحثی جامع تبدیل شده است .در این مقاله ضمن تشریح ابعاد کلیدی و اصول بنیادین زنجیره عرضه ، به صورت موردی سیستم مذکور در بخش تامین قطعات شرکت ایساکو به عنوان متولی خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو به اجرا گذاشته شده است . از آنجائی که بحث مدیریت موجودی ، یکی از مباحث مهم در حیطه زنجیره عرضه محسوب می گردد . لذا مدل موجودی و توزیع غیرمتمرکز برای این شرکت طراحی گردیده است که در ادامه بیان خواهد شد .