سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
پریناز صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلومینیوم ۱۱۰۰ به دلیل خواصی چون قابلیت جوش پذیری مطلوب، مقاومت به خوردگی بالا و سهولت شکل دهی دارای تنوعی از کاربردها در مصارف صنعتی و خانگی می باشد. این نوع از آلومینیوم در مقایسه با سایر آلیاژ های آلومینیوم کم ترین سختی و مقاومت به سایش را دارد. این امر به دلیل خلوص بالای آن است. در تحقیق حاضر بهبود ساختار آلومینیوم ۱۱۰۰ جهت دست یابی به خواص سطحی مطلوب توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بررسی شد. برای این منظور پس از انتخاب طرح پین مناسب برای فرآیند، ورق های نورد شده آلومینیوم به ضخامت ۴ میلی متر تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی قرار گرفتند. در ادامه با بررسی ریزساختار حاصله پارامترهای بهینه ی فرآیند انتخاب شد. در این راستا سرعت چرخشی و خطی بهینه پین به ترتیب ۸۰۰ دور بر دقیقه و ۲۵ میلیمتر بر دقیقه به دست آمد.مشاهده شد افزایش تنشسیلان در حین تغییر شکل حاصل از فرایند باعث کاهش اندازه ی دانه های فرعی شده و متعاقباً اندازه ی دانه های ناحیه ی اغتشاش یافته در میکروساختار اصلاح شده در مقایسه با فلز پایه کاهش می یابد. این امر به دلیل بالا بودن انر ژی نقص در چیده شدن در آلیاژ های آلومینیوم اتفاق می افتد و باعث تسریع بازیابی دینامیکی و تشکیل دانه های فرعی ضمن تغییر شکل پلاستیک می شود.