سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم صالحی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران دهقانی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده متاله – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

در تحقیق حاضر از روش چرخاندن مذاب بر روی بلوک مبرد (melt spinning) جهت ایجاد سرعت بالای سرد کردن مذاب و تولید نمونه های نواری شکل در آلیاژ آلومینیوم A413.1 استفاده گردید. سپس، خواص و ساختار بدست آمده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، پراش اشعهXRD)X) و میکرو سختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بخوبی نشان می دهد که سرعت بالای سرد کردن در این روش باعث ایجاد ساختارهای نانو و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه های حاصل در مقایسه با فرآیند های معمول ریختگی گردید. به عنوان مثال میزان سختی حاصل ار طریق انجماد سریع نسبت به روش های معمول انجماد به میزان تقریبا دو برابر افزایش نشان می دهد.