مقاله بهبود سازگاري زيستي ايمپلنت فلزي توسط پوشش شيشه زيست فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بهبود سازگاري زيستي ايمپلنت فلزي توسط پوشش شيشه زيست فعال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيشه زيست فعال
مقاله سازگاري زيستي
مقاله سل- ژل
مقاله مقاومت به خوردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوست محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، تهيه، پوشش دهي و مشخصه يابي شيشه زيست فعال به روش سل- ژن بر روي فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال بود. پودر شيشه زيست فعال به روش سل- ژل تهيه شد و سپس به كمك آناليز حرارتي افتراقي (DTA) ارزيابي گرديد. پودر شيشه زيست فعال در محلول شبيه سازي شده بدن (SBF)، به مدت سي روز غوطه ور گرديد و از روش طيف سنجي مادون قرمز (FTIR) براي تشخيص و تاييد تشكيل لايه آپاتيت بر روي آن استفاده شد. پوشش شيشه زيست فعال به روش سل- ژل بر روي لايه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال اعمال گرديد. مورفولوژي و ريز ساختار سطح پوشش به كمك ميكروسكوپ الكتروني رويشي (SEM) بررسي گرديد. از روش پراش پرتو ايكس (XRD) و آناليز توزيع انرژي پرتو ايكس (EDX) نيز براي مشخص نمودن تركيب فازها و عناصر در پوشش استفاده شد. آزمون هاي الكتروشيميايي پلاريزاسيون پتانسيوديناميكي در دو محلول فيزيولوژيكي مختلف و به منظور مقايسه رفتار خوردگي نمونه هاي فولادي پوشش داده شده و بدون پوشش انجام گرفت. نتايج حاكي از تشكيل پوشش شيشه بدون ترك و يكنواخت به وسيله روش سل- ژل بر روي زير لايه فولادي بود. آزمون FTIR تشكيل لايه آپاتيت را بر روي پودر شيشه زيست فعال تاييدكرد كه اين خود نشاني از زيست فعالي شيشه ساخته شده بود. همچنين ملاحظه شد كه در شيشه هايي كه بالاتر از دماي ۹۰۰ درجه سانتي گراد عمليات حرارتي شده بودند، فاز لارنيت (Ca2SiO4) تشكيل شده بود. پوشش، مقاومت خوردگي زير لايه را بهبود داد و چگالي جريان خوردگي در نمونه هاي پوشش دار كمتر از نمونه هاي بدون پوشش بود. پوشش شيشه زيست فعال اعمال شده به روش سل- ژل مي تواند از يكسو با كاهش آزاد شدن يون هاي فلزي، زيست سازگاري كاشتني فلزي مصرفي در بدن را بهبود دهد و از طرف ديگر با توانمندي بالقوه خود منجر به ترويج رشد استخوان و هم بندي با آن گردد.