سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود بیات – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس طائب – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگار – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تاثیر پارامترهای فرایندی از قبیل دما، غلظت اولیه اسید فلوسیلیسیک ، سرعت اضافه کردنپودر هیدروکسید آلومینیوم، دور همزن بر هم کنش این عوامل بر سرعت فیلتراسیون رسوبات سیلیکا مورد بررسی قرار گرفته است. بهبود سرعت فیلتراسیون رسوبت سیلیکا با دو روش امکان پذیر است: در روش اول شرایط برای تجمع غیر متراکم ذرات سیلیکا مهیا می شود و در روش دوم شرایط برای تجمع ذرات بزرگ هیدروکسید آلومینیم که نهایتا به توده های سیلیکا تبدیل میشوند مد نظر قرار می گیرد. شرایط واکنش در این دو روش تاحدود زیادی با یکدیگر متفاوت است ولی در هر دوحالت سرعت فیلتراسیون تا ده برابر نسبت به شرایط نامناسب فیلتراسیون بهبود می یابد.