سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نفیسه طوسی زاده خراسانی – کارشناس ارشد کنترل و ابزار دقیق شرکت مشانیر
ابوالقاسم کهن مهرآباد – مدیر گروه و ابزار دقیقی نیروگاه آبی شرکت مشانیر

چکیده:

امروزه گسترش و پیچیدگی سازمان های دانش محور، مدیریت سنتی را ناکارآمد ساخته است. در چنین سازمان هایی نه تنها روش های جدید مدیریت نیروی انسانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بلکه نیازمند ابزارهای نوین و کارآمدی نظیر سیستم های اطلاعات مدیریت است. زیرا سطح مدیریت وابسته به سطح کیفیت اطلاعات موجود است. ماهیت فعالیت های فکری و تخصصی استفاده از روشهای معمول زمانسجنی و تکنیک های اندازه گیری کار را ناممکن کرده است. یکی از روشهای متداول در سازمان های دانش محور، دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به کمک سیستم ثبت اطلاعات کارکرد روزانه کارکنان است که اساس سیستم های اندازه گیری و ارزیابی کارکرد و سیستم های تشویقی یا ارتقا کارکنان است. همچنین با ایجاد فیدبک مناسب کاستی ها شناسایی می شود و برنامه های خاص آموزشی برای تصحیح آنها تعریف می شود.