سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور کلباسی – دانشیار مهندسی شیمی ( عضو هیئت علمی )، عهده دار مکاتبات
فیروزه تقوی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

شرکت کلرپارس از جمله تولیدکنندگان محصولات کلرآلکالی در ایران به شمارمیرود که با تکنولوژی ممبرانی فعالیتمیکند. این تکنولوژی درمیان سایر تکنولوژی های الکترولیز برترین و مدرن ترین روش محسوب گشته و فاقد آلودگی محیط زیست میباشد. ولی به دلیل حساسیت ذاتی سیستم در بهرهبرداری از آن باید دقت لازم صورت- پذیرد.الکترولایزرهای مورد استفاده در ای ن شرکت مدلDD88 دنورا بوده و مشکلات واحد الکترولیز عبارتند از: تشکیل بلیستر و نقاط سیاه بر روی ممبران و مصرف بیش ازحد اسیدکلریدریک و تشکیل کلرات در سی ستم. برای حل مشکلات
این واحد شرایط عملیاتی موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفته وراهکارهایی برای غلبه بر مشکلات مزبور ارائه و با اجرای بخشی از این پیشنهادات، برخی از مسائل موجود مرتفع گردیده است.