سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد کشاورز – گروه مهندسی مخابرات- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمیان –

چکیده:

طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده مستقیم از طبقه بندی کننده های کلاسیک، به دلیل حجم زیاد داده ها، کم بودن تعداد نقاط آموزشی و وجود اثرات نامطلوب جو زمین بر
بعضی از باندهای این نوع تصاویر، دقت مطلوبی ندارد. در این مقاله سعی شده است که با دسته بندی باندهای تصاویر ابرطیفی در چند گروه، و سپس استفاده از الگوریتمهای
کلاسیک، علاوه بر کم کردن زمان طبقه بندی، دقت طبقه بندی را تا حدودی بهبود دهیم. در ضمن نشان می دهیم که با استفاده از این روش، صحت طبقه بندی کلاسهایی که نقاط
آموزشی کمی دارند تا حد قابل توجهی بهتر می شود. الگوریتم مذکور را بر روی داده های واقعی سنجده AVIRIS اعمال کردیم و مشاهده شد که صحت طبقه بندی کلاسها چند درصد بهتر گردید.