سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شعبان شتابی جویباری – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
علی اصغر درویش صفت – دانشیار دانشگاه تهران
هوشنگ سبحانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از داده های ماهواره ای در طبقه بندی بسیاری از پدیده ها با محدودبت هایی مواجه می باشد. لذا بکارگیری توامان داده های کارشناسی و غیرطیفی با داده های طیفی و همچنین تلفیق آنها میتواند باعث بهبود نتایج طبقه بندی ها شود. شناسایی داده های کمکی موثر و مرتبط با تیپ بندی جنگل و ارائه الگویی مناسب برای بکارگیری این داده ها همراه با داده های طیفی در فرایند استفاده از خوارزمی حد اکثر احتمال، از اهداف این تحقیق به شمار می روند. این تحقیق در بخشی از جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران واقع در شرق نوشهر و به مساحت ۲۱۷۰ هکتار انجام شده است. این منطقه به دلیل تغییرات دامنه ارتفاعی و وضعیت های مختلف توپوگرافی از تنوع تیپ های جنگلی بالایی برخوردار است. به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از طبقه بندی، یک نقشه واقعیت زمینی نمونه ای تهیه شد. برای این منظور با یک شبکه تصادفی سیستماتیک، ۱۹۳ قطعه نمونه یک هکتاری بر روی زمین پیاده گردید