مقاله بهبود عملکرد جبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع براي بهبود کيفيت توان با استفاده از کنترل کننده فازي – عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بهبود عملکرد جبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع براي بهبود کيفيت توان با استفاده از کنترل کننده فازي – عصبي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت توان
مقاله جبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع
مقاله کنترل کننده خطي
مقاله کنترل کننده فازي – عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: حق جو ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاصه: در اين مقاله عملکرد و سيستم کنترل جبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع (DSTATCOM) به عنوان يک جبرانگر موازي موثر در تامين شاخص هاي کيفيت توان مورد بررسي قرار گرفته است. سپس جهت بهبود عملکرد جبران کننده هر يک از تنظيم کننده هاي خطي تناسبي- انتگرالي (PI) سيستم کنترل جبران کننده با يک تنظيم کننده غيرخطي فازي- عصبي مناسب بر اساس خطا و مشتق خطاي سيستم جايگزين شده است. با بهره گيري از نرم افزارMATLAB  چگونگي ايجاد عوامل مخرب کيفيت توان و نحوه جبران سازي آنها در يک شبکه توزيع نمونه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهند که با بهره گيري از کنترلرهاي فازي- عصبي به جاي کنترلرهاي خطي در سيستم کنترل DSTATCOM، توانايي جبران کننده در جبران سازي توان هاي اکتيو و راکتيو، کمبود ولتاژ (Sag)، بيشبود ولتاژ (Swell)، فليکر ولتاژ و هارمونيک هاي فرکانس پايين ولتاژ و جريان به نحو چشمگيري افزايش يافته است.