سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی، گروه
محمدحسین یغمایی مقدم – دانشیار، دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر

چکیده:

از روشهای مدیریت صف فعال مانند،CHOKe ،RED، BRED ،FRED برای جلوگیری از ازدحام، تامین سرویس های جداشده و عدالت بین کلاس های ترافیکی استفاده می شودSFED .
یک روش مبتنی بر کنترل نرخ است که تخصیص پهنای باند را بین جریانهای رقیب، حتی در ترافیک های غیرسازگار، عادلانه تضمین میکند. در این مقاله با استفاده از قاب لیت های سیستم های فازی، مکانیسم جدید فازی با نامFuzzySFED ارائه می شود که درآناحتمال از بین رفتن بسته با استفاده از مدل استنتاج فازی به دست می آید . کارایی الگوریتم پیشنهادیFuzzySFED با الگوریتم مدیریت صفSFED مقایسه شده است