سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نرگس اسماعیلی – شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین اهواز
سلیمان چراغی – شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین اهواز
سارا حق طلب –

چکیده:
ویژگی ها و خواص روغن کنترل اثرات مستقیمی بر عملکرد سیستم کنترل دارد و وجود آلاینده ها در روغن کنترل به دلیل بر جا گذاشتن اثرات نامطلوب و تغییر خواص روغن ، عملکرد آن را مختل کرده و باعث بروز اشکالاتی در سیستم کنترل خواهد شد . در این مقاله اثر سیستم رزینی در حذف آلودگی های روغن کنترل مورد بررسی قرار گرفت .مشخص شد که میزان رطوبت و دانه بندی رزین بر میزان حذف آلاینده ها مؤثر است . رزین آنیونی در حذف آلاینده های اسیدی و رزین کاتیونی در تجزیه نمکهای صابونی موفق عمل کردند .