سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید احمد مرتضوی نیر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشجوی کارشناسی ارشد الکترواپتیک
محمد رضا عاروان – صنایع شهید شاه آبادی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجوی دک

چکیده:

روش معمول برای آشکارسازی خطای موقعیت هدف در موشک های آشیانه یاب نیمه فعال استفاده از آشکارساز چهارحساسه ای است . اگر مختصات مرکز هدف را توسط روابط معمول از خروجی های آشکارساز به دست آوریم، نتایج، غیرخطی و وابسته به شکل واندازه هدف و موقعیت آن روی صفحه آشکارساز خواهند بود . در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی، الگوریتمی طراحی کرده ایم که مختصات مرکز هدف را با استفاده از خروجی های آشکارساز که آن ها را با مدل سازی تصویری به دست آورده ایم، محاسبه می کند . در این روش، نتایج، خطی ( بجز قسمتی که مربوط به محدودیت ذاتی آشکارساز است ) و مستقل از شکل و اندازه هدف می باشند .