سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود رهائی فرد – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
رامین وطن خواه –

چکیده:

در این مقاله، کنترل ارتعاشات خودرو با استفاده از منطق فازی بررسی شده است. مهمترین وظیفهی سیستم تعلیق خودرو ایجاد احساس راحتی برای سرنشین در حین حرکت خودرو میباشد. این امر تا حدودی به وسیله فنر ومیراکننده محقق می شود. یکروش معمول برای بهبود عملکرد سیستم تعلیق، استفاده از کنترلر در کنار فنر و میراکننده میباشد. در کار حاضر خودرو به صورت یک مدل هفت درجه آزادی در نظر گرفته شده است. خودرو تحت تحریک حاصل از ناصافی مسیر قرار گرفتهاست. کنترل خودرو برای دو حالت فنر و میرا کنندهی خطی و غیر خطی بررسی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ارتعاشات بدنه خودرو با استفاده از کنترلر فازی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است