سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی
فریده عتابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گ
آبتین عطایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گ
یاسر گلزاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گ

چکیده:

در این مقاله پارامترهای عملیاتی سیکل بخار نیروگاه شازند که نمونه ای از یک سیکل حرارتی رانکین می باشد، توسط روشی با مبنای ترمودینامیکی، با لحاظ نمودن ملاحظات اقتصادی و در نظر گرفتن امکانات موجود، مورد بهینه سازی قرار می گیرد . با استفاده از این روش که تحلیل مرکب پینچ و اکسرژی ۱ نامیده می شود – این روش ترکیب مناسبی از دو تحلیل و آنالیز اکسرژی و پینچ می باشد که با تلفیق تواناییها و رفع نواقص هر یک از آنها کاربرد موثری در تحلیل سیستمهای قدرت و توان دارد – علاوه بر افزایش راندمان سیکل، با کاهش بار حرارتی کندانسور کارایی برج خنک کن اصلی نیروگاه افزایش یافته و مشکل محدودیت تولید آن در فصول گرم سال برطرف می گردد . استفاده از این روش در نیروگاه شازند منجر به کاهشی به میزان % ۵/۳ در مصرف سوخت و افزایش راندمان حرارتی سیکل از %۳۹/۴ به %۴۱/۹ می گردد .