سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز بهنام – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

در این مقاله راهکارهای مناسب برای کاربرد مصالح سبک به منظور بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها ارائه شده است . دو نوع دیدگاه در ارتباط با کاربرد مصالح سبک وجود دارد . در این دیدگاهها ابتدا مسائل اقتصادی و بعد عمکرد لرزه ای مطرح می شوند. برای کاستن از نیروی زلزله به سازه و در نتیجه بهبود عملکرد لرزه ای سه روش وجود دارد: در روش اول برای کاهش نیروی زل زله، جرم سازه کم می شود . در روش بعد با افزایش میرایی این کار انجام می شود و بالاخره در روش سوم با افزایش سختی دسترسی به این هدف مقدور می شود . روش دوم هنوز در داخل کشور کاربردی وسیع ندارد و روش سوم نیز توجیه اقتصادی ندارد . اما روش اول که امکان پذیر است، در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . با انجام یک مطالعه موردی مشخص می شود در صورت استفاده از مصالح سبک در جدا کننده ها و پرکننده ها، مقدار تغییر مکان نسبی حداکثر نسبت به حالت استفاده از مصالح رایج ۳۱ درصد کاهش می یابد. بدین ترتیب هزینه های تمام شده ساختمان نیز کاهش خواهد یافت . بنابراین استفاده از این مصالح قویاً توصیه می شود.