سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد ابوالحسنی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اثنی عشری – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از توری مجازی بر روی شبکه حسگر راهکا رمناسبی برای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر است. علت این امر، فعال نگه داشتن تنها یک گره از میان گره های واقع در هرسلول از توری مجازی است که باعث میشود انرژی دیگر گره ها ذخیره شود. از توری مجازی در بسیاری از مسائل شبکه های حسگر از جمله مسیریابی، کنترل توپولوژی و تحملپذیری خطا استفادهشده است. توری مجازی به کار رفته در اکثر این پروتکل ها دارای سلولهای مربع شکل است. در این مقاله، شکل های مختلفی برای سلول توری در نظر گرفته میشوند و نقش آنها بر روی عملکردشبکه مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج بررسیها نشان میدهد که تعریف مناسب شکل سلول تاثیر بسیار زیادی در عملکرد شبکه به خصوص از لحاظ کاهش مصرف انرژی دارد