سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس رهیده – دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
اکبر رهیده –
محمد کریمی –
علی شاکری –

چکیده:

این مقاله کنترل مستقیم گشتاور یک موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از کنترلر فازی را پیشنهاد می کند. در این روش خطای گشتاور ، خطای شار پیوندی استاتور و موقعیت زاویه ای شار استاتور همگی به خوبی در چندین زیر مجموعه فازی ، فازی سازی می شود . بنابراین بهترین بردار فضائی ولتاژ به منظو ر مینیمم کردن رایپل گشتاور و شار پیوندی انتخاب می شود . در این مقاله
شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور بروش مرسوم و فازی برای حالت های مختلف مرجع سرعت و تحت شرایط مختلف بار انجام می شود و در نهایت عملکرد روش مرسوم کنترل مستقیم گشتاور و روش مبتنی بر منطق فازی کنترل مستقیم گشتاور با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده بخوبی نشان می دهد که نه تنها سرعت پاسخ بهبود یافته بلکه بدون تغییر در فرکانس کلید زنی اینورتر، درصد رایپل گشتاور، شار پیوندی و جریان استاتور نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته است.