سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا صحتی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
حسین پورقاسم – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، بخش برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اهمیت و استفاده گسترده از تصاویر ویدئویی در کاربردهای مراقبتی، در این مقاله طراحی و پیاده سازی یک س یستم خودکار بمنظور آشکارسازی و ردیابی بی درنگ اشیای متحرک در طول شبان ه روز و در محی ط های بیرونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سیستم پیشنهادی، سعی شده است که آشکارسازی و ردیابی ش ئی با قابلیت اطمینان بالا در شرایط نوری مختلف انجام شده و برای مشکلاتی که در این چنین سیستم هایی مشاهده می شود راه حل مناسبی ارائه گرد د . در سیستم پیشنهادی پس از شناسایی شئی، با کنترل دقیق یک دوربی ن کنترل پذیر،PTZ تصویر با دقت و بزرگنمایی مناسب از شئ ی به صورت بی درنگ نمایشداده م ی شود. در این مقاله همچنین یک روش دقیق و ساده برای تنظیم دوربین ها ارائه شده که منجر به نگاشت بسیار دقیق مختصات شئی در تصویر به موقعیت فضایی آن در محیط واقعی خواهد شد.