سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن عامری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران
علی دستفان – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

با رقابتی شدن بازار برق مبحث کیفیت توان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است. یکی از موضوعات مهم در امر کیفیت توان، کنترل فلیکر می باشد. در این مقاله به بررسی اثر متقابلUPFC وفیلکر پرداخته شده است. در ابتدا ملی گذرا از UPFC در حالت کاری کنترل توانی ارائه شده سپس نحوه عملکردUPFC در این حالت کاری در یک خط دو مداره با استفاده از نرم افزار PSIM بررسی می شود. با مدل کردن فیلکر در خط به تحلیل اثرات UPFC در کاهش فیلکر و تاثیرات فیلکر در پایداری و عملکرد UPFC پرداخته می شود. سپس با اضافه کردن حالت کاری کنترل ولتاژی بهUPFCتاثیرات آن به طور جداگانه و همراه حالت کاری کنترل توانی در کاهش فیلکر بررسی می شود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که با استفاده از کنترل تلفیقی عملکرد UPFC در مواجهه با فیلکر بهبود می یابد.