سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپی
محمدکاظم اکبری – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مسعود صبایی – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

هدف عمده مدیریت ترافیک استفاده بهتر از منابع شبکه با تضمین کیفیت سرویس می باشد . یکی از مکانیزمهایاصلی در مدیریت ترافیک به منظور تضمین کیفت سرویس یک جریان ترافیک، تابع (CAC) call admission controlاست، به همین منظور در این مقاله یک الگوریتم CAC که، در فاز تصمیم گیری الگوریتم CAC جهت قبول یا رد یک درخواست از متد stationary approximation استفاده می کند، ارایه شده است، پارامترهای مورد نیاز جهت تصمیم – گیری از طریق اندازه گیری از ترافیک موجود در شبکه بدست می آید . نتایج توسط شبیه ساز OPnet v10 ارزیابی شده است، این الگوریتم استفاده از منابع شبکه را با حفظ کیفیت سرویس بهبود میبخشد .