سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی معصوم – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ایمان بارانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

طراحی قوس های کلوتوئیدی (spiral) قبل و بعد از قوس های افقی در جهت افزایش ایمنی حمل و نقل، زیبایی بزرگراه‌ها، فاصله دید و راحتی رانندگان در بسیاری از موارد پذیرفته شده است. با وجود این قوس‌های عمودی هنوز هم به صورت قوس سهموی بدون قوس اتصال به مسیر طراحی می‌شوند. در این مقاله یک چند جمله ای درجه ۳ به عنوان قوس اتصال قائم معرفی شده است که قوس عمودی اتصال نامیده می شود. این قوس اتصال عمودی شامل قطعات: اتصال-سهمی-اتصال می باشد. ترکیب این سه قوس باعث شده که سطح جاده نسبت به حالت یک قوس پایین تر آمده و همچنین باعث افزایش فاصله دید می شود. فاصله دید یکی از اساسی ترین فاکتورهای طراحی هندسی جاده ای است و. از مهمترین خصوصیات قوس عمودی اتصال بهبود فاصله دید می باشد. با توجه به نمونه های شرح داده شده یک نمونه گراف طراحی شده در آخر ذکر شده است. این نوع قوس اتصال عمودی خاص در مسیرهای عمودی و تیز و شیب های تند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.